Какво е Magna Silva Вulgarica?

Какво е Magna Silva Вulgarica?

Magna Silva Bulgarica е латинската фраза, която означава Великата българска гора. Тази фраза се използва, за да обобщи значението на горите и природните ареали в историята и културата на България.

Горите имат особено значение в българската култура, история и литература. Те са място на жизненост и духовност, символ на българския национален характер. През вековете, горите са предоставяли убежище, ресурси за горско стопанство и вдъхновение за много поколения български писатели, поети и художници.

Magna Silva Bulgarica може също така да се интерпретира и като призив към опазването на биоразнообразието и природните ресурси на България, включително и борбата срещу незаконната горска сеч. Този израз изразява важността на природата за националния и културен идентитет на страната.

Повече информация може да откриете ТУК