Знаете ли какво е гелотология?

Хайде, помислете! 🙂 Подсказвам ви – 🙂

smiling

 

Гелотологията е наука за смеха. Един от нейните изследователи е професорът Вилибалд Рух от университета в Цюрих, който търси начин да измери хумора. Той откроил 18 вида усмивки на човека, като водещо място отдал на класическата усмивка, наричана още усмивка на Дюшен.

Още през 1862 година ученият Дюшен наблюдавал поведението във светските кръгове и успял да улови естествената усмивка. Казва, че тя е най-красива от всички и се характеризира с хармонично повдигане на крайщата на устните и спонтанен блясък в очите, което я различава от социалната усмивка, която тогавашните представители на обществото са носели върху лицата си.

Така усмивката на Дюшен останала в историята. Да знаете, че когато се усмихвате неволево, този жест си има име и то е френско 😉

Усмивката и смехът са отбелязани като най-големия цяр за наранената душа. Хуморът също лекува, но само когато е в подходящи дози и на подходяща тематика.

А ето и още нещо любопитно: забелязали ли сте, че в американските комедийни сериали се правят паузи, в които за няколко секунди се пуска смях. Тази практика е безумна в нашето кино, тъй като ние не се нуждаем да ни казват къде да се смеем и къде не. Но всъщност не е направена с такава цел. Смехът действа добре на нервната система. Когато чуете смях мускулите се отпускат, любопитството ви се изостря и това кара тялото ви спонтанно да реагира. Заинтригувани от смеха, вие ще седнете да гледате филм дори само да се уверите, че не е чак толкова смешен. Но целта е постигната – допринесли сте за по-високия рейтинг.

Leave comment