Цветно чувство за хумор

Чувството за хумор е много важно нещо в характера на хората. Не всеки обаче разбира напълно шегите на хората около тях. Има различни видове чувство за хумор, като едно от най-популярните нарицателни за подобно нещо е така нареченото “английско чувство за хумор”, което се характеризира с обилно присъствие на сарказъм и абсолютно отсъствие на емоция или “шеговита” интонация. Много малко хора го разбират и това се дължи на факта, че тези, които владеят този тип чувство за хумор, според мен, са хора с по-висока интелигентност. Ето защо някои хора силно се засягат от подобен тип шеги, но пък на други им е изключително забавно да наблюдават или участват в подобен диалог.

В последно време станаха много популярни така наречените “pranks” (шеги), чиято цел е да заснемат реакциите на хората, които стават свидетели на нетипично поведение на публично място.

Ето и една подобна шега, заснета най-вероятно в някой търговски МОЛ. Надявам се да се забавлявате: