Монте… какво?!

Монтесори!!! Това е метод на обучение, който се прилага в много страни по цял свят. Алтернатива е на стандартизираното традиционно образование. Ето защо.

montessori-blog

Много разпространено е мисленето, че финланската образователна система е сред най-добрите в света. Резултатите са налице. Почти във всяка област на знанието финландските ученици се класират на челни позиции. Причината е в някои основни разлики, сравнявайки с познатите ни образователни практики. 1/ – децата в началните обучителни курсове нямат изпити. 2/ – класовете са по-скоро малки групи като всяко дете се изпитва индивидуално, но не за оценка, както вече написах, а за изготвяне на досие, въз основа на което се провежда разговор с родителя, оценява се прогресът на детето и се набелязват точките по-които трябва да се развива. 3/ – учениците, които показват по-добри резултати в математиката се насърчават да се развиват повече в тази насока. Тези, които говорят добре и имат интерес към литературата и четенето пък се наставляват именно в това направление.

Възпитателният методът на италианската лекарка и педагожка Мария Монтесори много прилича на финландската образователна система. Той е приложен за пръв път при работа с деца със специални образователни потребности през 19 век. Основава се главно на развитието на усещанията като използва привлекателни за децата материали за насърчаване на свободните индивидуални дейности, подтиква децата да правят собствени избори и да преценяват сами всяка ситуация. Децата още се насърчават да развиват талантите си, предлага им се помощ в игрите, които обичат като чрез дидактика се научава повече за света, за отношенията между хората и т.н.

Методът е особено популярен в Италия, Германия и САЩ. В България има действащи детски къщи в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, които работят с деца до 5-6 годишна възраст. С изненада разбрах, че много родители, които имат финансовата възможност да плащат за тази частна подготовка, предпочитат именно този тип индивидуално обучение на децата си пред общинските детски градини.

Leave comment