Етичният кодекс – превенция срещу професионална безотговорност

ethics

Ценностите са в основата на човешкото поведение. То задвижва колектива, като му задава корпоративна култура. Всяка фирмена група има своите правила, базирани на спецификата на тяхната дейност. Извежда ги така, че да създадат един поведенчески модел, който да оформя добър имидж пред общността, отговаряйки на общоизвестни морални норми.

Смятам че да пиша за фирмената етика днес е добра идея, тъй като по мое мнение изграждането на кодекс е пътят на уеднаквяването на мисленето на служителите, на тяхната дейност и извежда на преден план принципи на работа, които затвърждават и отличават една фирма в цялостното бизнес поле в нейната професионална сфера.

Кодексът е важен особено много в корпорациите, които се занимават с финанси. Така например банки и други кредитни институции, както и колекторски фирми. За всеки клиент на една от тези компании е от водещо значение гарантирането на спазването на човешките права, неприкосновеност на личните данни и личния живот, зачитане на законите на държавата, както и на международни правни актове с действие на територията на страната в същата сфера на дейност.

Един от най-добрите Етични кодекси, които съм чела, е на не каква да е а именно агенция по управление на вземанията. ЕОС Матрикс е идеалният пример за компания, която се нуждае от ясно структурирани правила, които да покажат отношение и разбиране към хората в деликатен бизнес като този.

Етичния кодекс на ЕОС Матрикс можете да видите тук . Файлът е на английски, поради фактът, че компанията е международна. ЕОС Матрикс и ЕОС Сървисис са отделна единица от 27-те офиса в цял свят, събиращи вземания в 140 страни на шестте континента. Това налага строги правила за уеднаквяване на стандартите на работа. В едно интервю за списание „Форбс” управителката на ЕОС Райна Миткова беше казала, че успешният бизнес е въпрос на ангажимент и любов. Изтъкна, че липсата на стабилност и прозрачност правят средата за развитие на колекторският бизнес много трудна. Но пък служителите са добре подготвени да подкрепят малкия и средния бизнес в събирането на техните вземания, за да разполагат с достатъчно средства, за да продължат да съществуват на родния пазар. Много ми хареса фразата, че парите са кръвта на една компания. Ако ти, читателю, си управител, подобно на Рени Миткова, знаеш какво говоря и осъзнаваш нуждата от здрави принципи, които да стабилизират позициите ти в очите на клиентите ти. Ако си клиент или длъжник пък, знаеш колко важно е да комуникираш с хора с добър тон, който да не потъпква достойнството ти, а да работи за разрешаването на проблема. Защото доволният клиент винаги се връща и дава добри отзиви.

Етичният кодекс е също така и гаранция за професионална отговорност.

Leave comment