Защо се нуждаем от Like-ове?

Като започнах да пиша за социалните мрежи, в главата ми се нароиха върволица въпроси. Любопитното за самата мен е, че те в основата си са психологически и когато се опитваш да формулираш отговор неизбежно се опитваш да мислиш философски.

Това е така защото социалната мрежа, главно Facebook, се гради от хора, и то не само от хора, а от активни участници – от поведения, от нагласи, мнения и интереси. Все абстрактни понятия. Но общото между всички участници, които се включват в мрежата да споделят, е интересът и зависимостта им от мнението на околните. И борбата  за повече Like-ове.

facebook-like-button

 

Защо всъщност се нуждаем от харесвания? Разговаряйки с приятели, мислейки по темата и наблюдавайки поведението на friends list-а ми, стигнах до следните заключения:

1/ Хората сме социални същества и искаме да сме част от нещо. Затова имаме нужда от приемане. Колкото повече Like, толкова по-силно е чувството за приемственост, което се развива у нас;

2/ За самочувствие. Търсим одобрението на обкръжението, за да имаме нагласата, че правим нещата, както е прието в социалния кръг, в който се движим, но и искаме да бъдем харесвани и популярни, за да имаме самочувствието, че сме красиви и т.н. Така придобиваме по-голяма увереност да покажем себе си.

3/ Да бъдем похвалени. Всеки човек търси одобрение. Когато хората реагират положително, това е един вид похвала за нас. Мотивира да се справяме с повече неща. Подобно на оценките в училище, които имат за цел проверка на знанията.

4/ Да се похвалим. Когато човек е щастлив иска целият свят да научи за това. Когато човек пътува, излиза с приятели или ходи на любимите си места иска повече хора да научат, че той притежава определен вкус, определен статус в обществото. Така едновременно привлича приятели като самия него и отблъсва досадници.

5/ За да изградим собствената си самооценка. Много хора не могат да намерят пътя си, не могат да изградят мнение за себе си. Тогава оценката на другите е важна за тяхното лично житейско израстване. Имаме нужда от повече харесвания, за да изградим по-висока самооценка. Нещо, което така или иначе не можем да направим сами.

Ако се сещате за други причини, приятели, пишете 🙂

Leave comment