Монте… какво?!

Монтесори!!! Това е метод на обучение, който се прилага в много страни по цял свят. Алтернатива е на стандартизираното традиционно образование. Ето защо. Много разпространено е мисленето, че финланската образователна система е сред най-добрите в света. Резултатите са налице. Почти във всяка област на знанието финландските ученици се класират на челни позиции. Причината е в […]Етичният кодекс – превенция срещу професионална безотговорност

Ценностите са в основата на човешкото поведение. То задвижва колектива, като му задава корпоративна култура. Всяка фирмена група има своите правила, базирани на спецификата на тяхната дейност. Извежда ги така, че да създадат един поведенчески модел, който да оформя добър имидж пред общността, отговаряйки на общоизвестни морални норми. Смятам че да пиша за фирмената етика […]Правилният език при общуване

Да общуваме правилно и е не само желателно, но и почти сигурно е задължително. Ако искате да прогресирате в контактите си и да оставяте добро впечатление у хората, то тогава обърнете внимание на вашия изговор. Че какво ми е, сигурно се питате в момента. А пък аз ще ви запитам  друго: Случвало ли ви се […]